Din guide til hesteernæring

Myter om hestefôring har lenge preget holdninger og praksiser blant hesteeiere og oppdrettere. Slike myter kan omhandle alt fra hva slags fôrtype som er best for hestens fordøyelse til hvor ofte og mye hesten skal fôres. Misoppfatninger kan imidlertid føre til suboptimale fôringsregimer som kan påvirke hestens helse negativt. Med et voksende vitenskapelig fundament står vi i dag bedre rustet til å skille mellom gammel overtro og faktabasert kunnskap om hestefôring.

A horse grazing in a lush, green pasture with a bucket of feed nearby. The sun is shining, and the horse looks healthy and content

Fôring av hester er en vitenskap i seg selv, hvor hver komponent i dietten har en viktig rolle for å holde hesten sunn og sterk. Proteiner, karbohydrater, fett, vitaminer og mineraler må balanseres nøye for å møte de ernæringsmessige behovene som varierer med alder, rase, aktivitetsnivå og helsetilstand. Det kreves grundig forståelse av disse ernæringsmessige prinsippene for å unngå vanlige feil som kan resultere i underernæring eller overfôring.

Denne artikkelen vil utruste hesteeiere med vitenskapelig funderte råd som bryter ned de vedvarende mytene rundt hestefôring. Det vil være en gjennomgang av de nyeste forskningsfunnene som gir et klarere bilde av hva som faktisk bidrar til en sunn hest. Målet er at leseren skal kunne ta velinformerte beslutninger som sikrer hestens velvære og optimale helse gjennom korrekt og balansert fôring.

Fjerning av myter om hestefôring

A group of scientists presenting research on horse feeding. Charts and data are displayed, while a healthy horse is shown in the background

I fjerningen av myter om hestefôring er det viktig å forstå hestens reelle ernæringsmessige behov og hvordan fodring direkte påvirker hestens helse.

Energi- og næringsbehov

Hester har spesifikke energi- og næringsbehov som varierer etter alder, aktivitetsnivå og helsestatus. En vanlig misforståelse er at alle hester krever rikelig med kraftfôr for å ha nok energi. I virkeligheten krever de fleste hester et kosthold rikt på fibre, funnet i høykvalitets grovfôr som høy og gress. Nøyaktig balansering av næringsstoffer som protein, fett, vitaminer og mineraler er essensielt for å opprettholde god helse og ytelse.

Energi:

 • Vedlikehold: 16,7 MJ/dag
 • Lett arbeid: 20,0 MJ/dag
 • Moderat arbeid: 24,2 MJ/dag

Næringsstoffer:

 • Protein: 8-10% av totalt kosthold
 • Fett: 3-5% av totalt kosthold
 • Fiber: Minimum 50% av totalt kosthold

Fôringens påvirkning på helse

Feilfôring kan lede til en rekke helseproblemer, som kolikk, laminitis og metabolske forstyrrelser. Spesielt overdreven tilførsel av kornbasert kraftfôr har vært knyttet til fordøyelses- og metabolske problemer. En diett med høy fiber og lavt sukker- og stivelsesinnhold støtter optimal fordøyelse og kan forebygge mange matrelaterte lidelser. Regelrett tørrstoffinntak, godt fordelt over flere måltider om dagen, er avgjørende for å opprettholde en sunn fordøyelse og tilføre kontinuerlig energi.

_flashdata

Vitenskapelige råd for fôringspraksis

A horse eating from a scientifically recommended feeding trough

Ved å følge vitenskapelige råd kan man sikre en optimal fôringspraksis. Riktig fôr bidrar til hestens sunnhet og velvære.

Tilpasset fôrplan for hver hest

Hver hest er unik, og dens ernæringsmessige behov avhenger av faktorer som alder, vekt, aktivitetsnivå, og helsestatus. En tilpasset fôrplan bør inkludere:

 • Energibehov: Beregn hestens energibehov basert på dens individuelle karakteristikker.
 • Næringsstoffer: Sørg for at alle de nødvendige vitaminer, mineraler, og proteiner er tilstede i riktig mengde.

Fôrplanen bør dokumenteres skriftlig og oppdateres regelmessig.

Periodisk evaluering av fôringsrutiner

Regelmessige vurderinger av hestens fôringsrutiner er essensielle for å sikre at den får i seg det den trenger. Evalueringen bør inkludere:

 1. Hestens fysiske tilstand: Overvåk for endringer i vekt og kroppssammensetning.
 2. Fôrets kvalitet: Kontroller at grovfôret ikke har mugg og at pellets eller kraftfôr ikke er utdatert.

Gjennomføring av helsekontroller med jevne mellomrom kan også gi innsikt i hvordan fôringsrutinene påvirker hesten.

Optimalisering av grovfôr og tilskudd

Grovfôr er basisen i hestens diett og bør utgjøre mesteparten av fôrinntaket. Tilskudd bør brukes for å balansere dietten når grovfôret ikke dekker alle ernæringsmessige behov. For optimalisering, vurdér:

 • Grovfôrets kvalitet: Velg grovfôr med høy næringsverdi og fiberinnhold.
 • Tilskudd: Juster bruk av tilskudd basert på grovfôrets næringsinnhold og hestens tilstand.

Analyser av grovfôrets næringsinnhold kan hjelpe til med å bestemme nøyaktige fôringsmengder.

Ofte stilte spørsmål

A horse eating from a clean, well-stocked feeding trough with a bale of hay and a bucket of water nearby

Å navigere i mytene om hestefôring kan være utfordrende. Denne seksjonen tar for seg vanlige spørsmål med vitenskapelige svar for å sikre hestens velvære.

Hva er de vanligste misforståelsene når det kommer til fôring av hester?

Mange tror at hester tåler alle typer korn og at de trenger store mengder tilskuddsfôr. I realiteten kan en for rik diett føre til helseproblemer som kolikk og laminitis.

Hvilke vitenskapelige prinsipper bør ligge til grunn for en balansert hestefôring?

En balansert hestefôring bør baseres på hestens energibehov, alder, vekt, helsestatus og aktivitetsnivå. Alle næringsstoffer må være i korrekt forhold til hverandre for optimal helse.

Hvilke fôrtyper anses som usunne for hester, og hva er alternativene?

Fôr med høyt sukkerinnhold og stivelse, som melasse og noen kornsorter, anses ofte som usunt. Høyer fiberalternativer som høykvalitets høy og komplekse karbohydrater er bedre for hestens fordøyelsessystem.

Hvordan kan man skille mellom myter og fakta innen hestefôring?

Det er viktig å konsultere forskning og råd fra ernæringseksperter. Vitenskapelig litteratur og peer-reviewede studier gir pålitelig informasjon om hestefôring.

Hva er de langsiktige helseeffektene av feil fôring hos hester?

Langsiktige helseeffekter av feil fôring inkluderer metabolske forstyrrelser, beinskjørhet, fordøyelsesproblemer og redusert ytelse. Riktig balanse av næringsstoffer er nødvendig for å unngå disse problemene.

Hvilken rolle spiller tannhelse i effektiv fôringspraksis for hester?

Tannhelsen er avgjørende for hesters evne til å male og fordøye fôret effektivt. Regelmessig tannpleie sikrer at hestene kan utnytte næringsstoffene i fôret fullt ut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please wait...